7213 Pracovníci na zpracování plechu

7213 Pracovníci na zpracování plechu

Pracovníci na zpracování plechu vyrábějí, instalují a opravují výrobky a díly z ocelových, měděných, cínových, mosazných, hliníkových, zinkových nebo galvanicky pokovených plechů.

Příklady pracovních činností:

označení plechů pro stříhání a ohýbání;

výroba a opravy domácích potřeb a jiných předmětů z cínu, mědi a lehkých slitin nebo ozdobných předmětů a zařízení;

výroba a opravy kotlů, nádrží, kádí a podobných zásobníků;

montáž a opravy plechových dílů vozidel a letadel;

převod plánů do dílenských výkresů, které se mají dodržet při výrobě a montáži výrobků z plechu;

stanovování požadavků projektů na základě plánů, výkresů a psaných nebo ústních pokynů, a to včetně rozsahu, návaznosti montáže a požadovaných metod a materiálů;

kontrola jakosti výrobků a instalace za účelem zajištění souladu se specifikacemi.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kotlář

Klempíř

Klempíř mědikovec

Pracovník pro opravu plechových dílů vozidel

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Stavební klempíř – 7126
Poznámka

Pokrývači kovovými krytinami patří do podskupiny 7121 Pokrývači. Instalatéry potrubních systémů, kanálů a vodovodů zahrnuje podskupina 7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři. Pracovníky vyrábějící výrobky z plechu, které dále zpracovávají a instalují pokrývači, zahrnuje podskupina 7213 Pracovníci na zpracování plechu.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

72131 Klempíři (kromě stavebních)

72132 Karosáři a autoklempíři

72133 Montéři kotláři (včetně opravářů)

72139 Ostatní pracovníci na zpracování plechu