72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech odlévají, svářejí, kovají a jinými způsoby tvářejí kovy, montují, udržují a opravují těžké kovové konstrukce, sestavují, seřizují, udržují a opravují stroje, včetně motorů a vozidel, nebo vyrábějí nástroje a různé předměty z jiných než drahých kovů. Pracují manuálně a ručně ovládanými a jinými nástroji na snížení fyzické námahy, zkrácení času nezbytného pro splnění určitých úkolů a zvýšení kvality výrobků. Pro práci je nezbytné pochopit organizaci práce a porozumět používaným materiálům a nástrojům, jakož i charakteru a účelu konečných výrobků. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výrobu slévárenských forem a jader; odlévání, svařování a jiné tváření kovů; montáže, údržbu a opravy těžkých kovových konstrukcí, zdvihacích a podobných zařízení; kování a tváření oceli a jiných kovů pro výrobu a opravy strojů, nástrojů, zařízení a jiných výrobků; seřizování nebo seřizování a obsluhu obráběcích strojů; sestavování, seřizování, údržbu a opravy průmyslového strojního vybavení, včetně motorů a vozidel. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Nástrojaři a příbuzní pracovníci vyrábějí a opravují na zakázku vyrobené a speciální nástroje, sportovní zbraně, zámky, zápustky, modely, součásti strojů a jiné kovové předměty ručně i na obráběcích strojích, které obrábí kov v malých tolerancích.

Příklady pracovních činností:

čtení a výklad projektových výkresů a specifikací nástrojů, zápustek, prototypů nebo modelů;

příprava šablon a výkresů a stanovování pracovních postupů;

vizualizace a výpočet rozměrů, velikostí, tvarů a tolerancí dílů na základě specifikací;

nastavování, zabezpečování a měření kovových plechů a odlitků pro strojové zpracování;

seřizování, obsluha a údržba tradičních i počítačem řízených obráběcích strojů na řezání, vystružování, frézování, hoblování, vrtání, pilování a jiné opracování obrobků do předepsaných rozměrů a konečné podoby;

sestavování dílů při výrobě a opravách výrobních nástrojů, speciálních přípravků a měřidel;

opravy a úpravy sportovních a jiných ručních střelných zbraní;

výroba, sestavování, montáž, opravy a instalace zámků nebo jejich částí;

výroba a opravy kovových modelů pro přípravu licích forem;

vyznačování přímek a vztažných bodů na kovových předmětech pro další pracovníky, kteří je mají řezat, obrábět, frézovat, brousit nebo jinak opracovávat;

ověřování toho, zda jsou rozměry, souosost a průřezy hotových dílů v souladu se specifikacemi, a to za použití nástrojů pro přesné měřen,a testování řádného fungování hotových předmětů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Puškař

Zámečník

Modelář

Nástrojař

Výrobce zápustek

Výrobce výrobních nástrojů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Stavební zámečník – 7126

Obsluha kovoobráběcího stroje – 7223

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

72221 Nástrojaři

72222 Zámečníci strojů

72223 Provozní zámečníci, údržbáři

72224 Strojírenští kovodělníci

72225 Rytci kovů

72226 Puškaři

72229 Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům

7 Řemeslníci a opraváři

7 Řemeslníci a opraváři

Řemeslníci a opraváři využívají specifické technické a praktické znalosti a dovednosti pro stavbu a údržbu budov a montáže kovových stavebních konstrukcí, v oblastech tváření kovů, seřizování obráběcích strojů nebo v oblasti výroby, instalace, údržby a oprav stojů, zařízení a nástrojů, tisku, výroby a zpracování potravin, textilu a předmětů ze dřeva, kovu či jiných materiálů včetně výrobků uměleckých a tradičních řemesel. Pracují manuálně a ručně ovládanými a jinými nástroji na snížení fyzické námahy, zkrácení času nezbytného pro splnění určitých úkolů a zvýšení kvality výrobků. Pro práci je nezbytné pochopit organizaci práce a porozumět používaným materiálům a nástrojům, jakož i charakteru a účelu konečných výrobků. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výstavbu, údržbu a opravy budov a jiných staveb; odlévání, svařování a jiné tváření kovů; montáž kovových konstrukcí, zdvihacích a podobných zařízení; výrobu strojů, nástrojů, zařízení a jiných výrobků z kovu; instalaci, údržbu a opravy obráběcích strojů a průmyslového strojního vybavení, motorů, vozidel a elektrických nebo elektronických nástrojů a dalšího zařízení; výrobu přesných přístrojů, šperků, výrobků do domácnosti a jiných výrobků z drahých kovů, keramiky, skla apod.; výrobu výrobků uměleckých a tradičních řemesel; vykonávání polygrafické činnosti; výrobu a zpracování potravin a různých předmětů ze dřeva, textilu, kůže a příbuzných materiálů. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky. Řemeslníci a opraváři na volné noze, kteří provozují vlastní podnik buď samostatně nebo s pomocí několika dalších osob, mohou sice vykonávat řadu úkolů spojených s řízením podniku, účetnictvím a vedením evidence a službami pro zákazníky, ale tyto činnosti obvykle netvoří jejich hlavní pracovní náplň.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

73 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

75 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech