721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci vyrábějí slévárenské formy a jádra, svařují a řežou kovové díly, vyrábějí a opravují výrobky z plechu a montují, udržují a opravují těžké kovové konstrukce, kladkostroje, lanovky a podobná manipulační zařízení.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výrobu slévárenských forem a jader; odlévání, svařování a tváření kovových dílů; výrobu a opravy výrobků například z plechu, oceli, mědi, cínu a mosazi; montáž, údržbu a opravy těžkých kovových konstrukcí, kladkostrojů, lanovek a podobných manipulačních zařízení.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7211 Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách

7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi

7213 Pracovníci na zpracování plechu

7214 Montéři kovových konstrukcí

7215 Montéři lan a zdvihacích zařízení

7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi

7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi

Svářeči, řezači plamenem a páječi svářejí a řežou kovové díly plamenem, elektrickým obloukem nebo jinými tepelnými zdroji, které taví a řežou kovy nebo je taví a spojují.

Příklady pracovních činností:

svařování kovových dílů plamenem, elektrickým obloukem, termitem a jinými způsoby;

obsluha odporových svářecích zařízení;

výroba a opravy například olověných povlaků trubek a podlah pomocí pájecích lamp;

spojování kovových dílů tvrdým pájením;

řezání kovových dílů plamenem a elektrickým obloukem;

spojování kovových dílů měkkým pájením;

sledování procesů montáže, hoření a sváření, aby se předešlo přehřátí dílů, zprohýbání, smršťování, deformaci nebo rozpínání materiálů;

hledání vad obrobků a měření obrobků pomocí pravítek nebo šablon pro zajištění souladu se specifikacemi.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řezač plamenem

Svářeč

Páječ

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

72121 Svářeči

72122 Řezači plamenem

72123 Páječi

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech odlévají, svářejí, kovají a jinými způsoby tvářejí kovy, montují, udržují a opravují těžké kovové konstrukce, sestavují, seřizují, udržují a opravují stroje, včetně motorů a vozidel, nebo vyrábějí nástroje a různé předměty z jiných než drahých kovů. Pracují manuálně a ručně ovládanými a jinými nástroji na snížení fyzické námahy, zkrácení času nezbytného pro splnění určitých úkolů a zvýšení kvality výrobků. Pro práci je nezbytné pochopit organizaci práce a porozumět používaným materiálům a nástrojům, jakož i charakteru a účelu konečných výrobků. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výrobu slévárenských forem a jader; odlévání, svařování a jiné tváření kovů; montáže, údržbu a opravy těžkých kovových konstrukcí, zdvihacích a podobných zařízení; kování a tváření oceli a jiných kovů pro výrobu a opravy strojů, nástrojů, zařízení a jiných výrobků; seřizování nebo seřizování a obsluhu obráběcích strojů; sestavování, seřizování, údržbu a opravy průmyslového strojního vybavení, včetně motorů a vozidel. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)