831 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků

831 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků

Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků řídí kolejové motorové vozíky, lokomotivy nebo pomáhají při řízení lokomotiv pro přepravu osob a nákladů, zajišťují bezpečnou jízdu nákladních vlaků, kontrolují železniční provoz pomocí signalizace, obsluhují výhybky a posunují vozový park, řadí vlaky na seřaďovacích nádražích, sestavují je pro převoz nákladů v dolech a řídí jejich pohyb.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení kolejových motorových vozíků, řízení lokomotiv nebo pomoc při jejich řízení, obsluhu železniční signalizace, obsluhu výhybek, posunování vozového parku, řazení vlaků na seřaďovacích nádražích, jejich sestavování v dolech a řízení jejich pohybu.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků řídí nebo pomáhají řídit lokomotivy a kolejové motorové vozíky pro přepravu nákladů a osob.

Příklady pracovních činností:

řízení nebo pomoc při řízení parních, elektrických nebo dieselelektrických lokomotiv;

řízení podzemních nebo nadzemních drah;

řízení lokomotiv táhnoucích vagóny v podzemních a povrchových dolech a lomech;

sledování potenciálních nebezpečí na trati, sledování signalizace a značení;

obsluha komunikačních systémů pro komunikaci s vlakovou četou a dispečery pro zajištění bezpečnosti provozu a dodržování jízdního řádu;

řízení, obsluha a údržba kolejových motorových vozíků a drezín;

montáž, obsluha, údržba a opravy přídavných zařízení nebo mechanismů namontovaných na kolejových motorových vozících.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Strojvedoucí lokomotivy

Strojvedoucí metra

Strojvedoucí vlaku

Příklady zaměstnání zařazených do jiné podskupiny:

Řidič tramvaje – 8331
Poznámka

Tato podskupina zahrnuje řidiče kolejových vozidel nevedených po vozovkách. Řidiči kolejových vozidel vedených po vozovkách patří do podskupiny 8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83111 Strojvedoucí důlní kolejové dopravy

83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlaků

83113 Strojvedoucí metra, podzemních drah

83114 Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín

83119 Ostatní strojvedoucí

5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách dohlíží a koordinují činnost prodavačů, obsluhy pokladen a dalších pracovníků v maloobchodních a velkoobchodních prodejnách, jako jsou supermarkety a obchodní domy.

Příklady pracovních činností:

plánování a připravování pracovního rozvrhu a přidělení konkrétních povinností pracovníkům;

zaškolování pracovníků o postupu prodeje, včetně řešení náročných nebo složitých případů;

zajištění rychlého obsloužení zákazníků;

účast při pohovorech s pracovníky při jejich přijímání a propouštění, školení, hodnocení a povyšování a poskytování rad řídícím pracovníkům o těchto činnostech, řešení stížností pracovníků;

přezkoumání vráceného zboží a rozhodování o dalším postupu;

provádění inventury zboží určeného k prodeji a objednávání nových zásob;

zajištění toho, aby zboží a služby byly správně oceněny a vystaveny;

zajištění uplatňování bezpečnostních postupů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Vedoucí pracovního týmu obsluhy pokladen

Vedoucí pracovního týmu v supermarketu

Vedoucí pracovního týmu v prodejně

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v maloobchodní prodejně – 1420

Prodavač potravin v kiosku – 5211

Provozovatel maloobchodní prodejny – 5221
Poznámka

Provozovatelé malých prodejen, pro které není řízení a dohled nad personálem významnou složkou práce, jsou zařazeni do podskupiny 5221 Provozovatelé maloobchodních prodejen. Řídící pracovníci v maloobchodních prodejnách, kteří spolu s dohledem nad pracovníky nesou také odpovědnost za určování skladby produktů, cen, rozpočtování a počet, výběr a nábor personálu, patří do podskupiny 1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52220 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách