3221 Všeobecné sestry bez specializace

3221 Všeobecné sestry bez specializace

Všeobecné sestry bez specializace poskytují ošetřovatelskou a osobní péči osobám, které ji vyžadují vzhledem k dopadům stárnutí, onemocnění, zranění nebo jiným tělesným a psychickým poruchám. Pracují obvykle pod dohledem lékařů, specialistů v oblasti ošetřovatelství a jiných specialistů v oblasti zdravotnictví. Realizují zdravotní péči a léčebné plány stanovené výše uvedenými specialisty.

Příklady pracovních činností:

poskytování ošetřovatelské a osobní péče, léčby a poradenství pacientům podle léčebných plánů stanovených specialisty v oblasti ošetřovatelství;

podávání léků a jiných léčebných prostředků pacientům a sledování jejich zdravotního stavu a reakcí na léčbu, v případě potřeby předávání pacientů a jejich rodinných příslušníků specialistům v oblasti zdravotnictví;

čištění ran a přikládání chirurgických obvazů;

aktualizace informací o zdravotním stavu pacientů a poskytnuté léčbě;

pomoc při plánování a řízení péče o jednotlivé pacienty;

pomoc při poskytování první pomoci v naléhavých případech.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Všeobecná sestra bez specializace

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Vrchní sestra v oblasti zdravotnictví – 1342

Všeobecná sestra se specializací – 2221
Porodní asistentka bez specializace – 3222

Porodní asistentka se specializací – 2222

Ošetřovatel ve zdravotnickém zařízení – 5321

Ošetřovatel v oblasti domácí péče – 5322

Sanitář – 5329
Poznámka

Rozdíl mezi všeobecnými sestrami se specializací a všeobecnými sestrami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi, není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání pracovníků v oblasti ošetřovatelství se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

32211 Všeobecné sestry s osvědčením

32212 Všeobecné sestry bez osvědčení

1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví

1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví plánují, řídí, koordinují a hodnotí poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, kliniky a podobné instituce.
Příklady pracovních činností:

celkové řízení zdravotní péče, zdravotnických organizací, zařízení a středisek;

řízení, dohled a hodnocení pracovních činností lékařského, ošetřovatelského, technického, administrativního, údržbového a jiného personálu;

stanovení cílů a hodnotících a provozních kritérií pro útvary, které řídí;

řízení a provádění náboru pracovních sil, přijímání a školení personálu;

vytváření, implementace a monitoring pracovních standardů pro lékařský, ošetřovatelský, technický a administrativní personál;

monitoring využívání diagnostických služeb, nemocniční lůžkové kapacity, vybavení a lidských zdrojů pro zajištění jejich účelného využití a vyhodnocení požadavků na další zaměstnance, zařízení a služby;

kontrola administrativních operací, jako jsou plánování rozpočtů, zpracování zpráv a výdaje na zásoby, zařízení a služby;

komunikace s jinými poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, správními radami a s financujícími orgány s cílem zajistit koordinaci poskytovaných služeb;

poskytování poradenství pro orgány veřejné správy o tom, jak zvýšit úroveň služeb a zařízení ve zdravotní a sociální oblasti;

zastupování organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Primář
Ředitel kliniky

Hlavní sestra

Vrchní sestra v oblasti zdravotnictví

Správce zdravotnického zařízení

Řídící pracovník v oblasti veřejného zdraví

Řídící pracovník v oblasti komunitní zdravotní péče
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Ředitel domova pro seniory – 1343

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13421 Náměstci pro zdravotní péči

13422 Primáři v oblasti zdravotnictví

13423 Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví

13424 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví

13425 Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kromě hlavních a vrchních sester)

13429 Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví