1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) plánují, řídí a koordinují finanční operace podniků a organizací v součinnosti s nadřízenými pracovníky a s řídícími pracovníky jiných oddělení a útvarů nebo podniků, které poskytují finanční služby jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:

plánování, řízení a koordinace finančních operací podniků a organizací;

posuzování finanční situace společností nebo institucí, příprava rozpočtů a dohled nad finančními operacemi;

konzultace s nadřízenými pracovníky a řídícími pracovníky jiných oddělení nebo útvarů;

příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů, zajišťování účelného využívání zdrojů;

zavádění a řízení výrobních a administrativních postupů;

plánování a řízení každodenních činností;

kontrola výběru, školení a výkonu pracovníků;

zastupování společností nebo institucí při jednání s mimopodnikovými subjekty.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti administrace
Řídící pracovník v oblasti ekonomiky
Řídící pracovník v oblasti účetnictví

Tajemník společnosti
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník pobočky finanční instituce – 1346

Specialista na manažerské účetnictví – 2411

Finanční revizor – 2411

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)

12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu

12119 Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)