1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech

1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech plánují, řídí a koordinují činnosti v oblasti prodeje a marketingu v rámci podniků a organizací nebo v podnicích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:

plánování a organizování speciálních prodejních a marketingových programů na základě prodejních výsledků a vyhodnocení trhu;

určování ceníku, slev a dodacích podmínek, rozpočtů na podporu prodeje, metod prodeje, zvláštních pobídek a kampaní;

zavádění a řízení provozních a administrativních postupů spojených s činnostmi v oblasti prodeje a marketingu;

řízení pracovníků v oblasti prodeje a marketingu;

plánování a řízení každodenních činností;

příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů a zajištění účelného využití zdrojů;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků;

zastupování podniku nebo organizace na konferencích o prodeji a marketingu, na veletrzích a jiných fórech.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řídící pracovník v oblasti marketingu

Řídící pracovník v oblasti prodeje

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

12211 Obchodní náměstci (ředitelé)

12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu

12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu

12214 Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací

12215 Řídící pracovníci v oblasti půjčování a pronájmu movitých věcí

12219 Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu