2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu

2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu připravují a koordinují reklamní strategie a kampaně, určují trh pro nové produkty a služby a vyhledávají a rozvíjejí tržní příležitosti pro nové a stávající zboží a služby.

Příklady pracovních činností:

plánování, vytváření a organizace reklamních politik a kampaní na podporu cílů prodeje;

poskytování poradenství řídícím pracovníkům a klientům v oblasti strategie a kampaní s cílem dosáhnout na cílové trhy, vytváření povědomí zákazníka a účinné propagování vlastností zboží a služeb;

tvorba reklamních spotů a textů, zajišťování televizní a filmové produkce a umístění reklamy ve sdělovacích prostředcích;

analýza údajů o spotřebitelských vzorcích a preferencích;

výklad a předpovídání současných a budoucích zákaznických trendů;

výzkum potenciální poptávky a charakteristiky trhu pro nové zboží a služby a shromažďování a analýza údajů a jiných statistických informací;

podpora růstu a rozvoje podniku prostřednictvím přípravy a realizace marketingových cílů, politik a programů;

zadávání a provádění průzkumů trhu s cílem stanovit tržní příležitosti pro nové a stávající zboží a služby;

poskytování poradenství v různých oblastech marketingu, jako je produktový mix, stanovení cen, podpora reklamy a prodeje, prodejní a distribuční kanály.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Reklamní textař

Specialista v oblasti reklamy

Analytik průzkumu trhu

Specialista v oblasti marketingu

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

24311 Specialisté v oblasti marketingu

24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy

24313 Specialisté průzkumu trhu