3119 Technici v ostatních průmyslových oborech

3119 Technici v ostatních průmyslových oborech

V této podskupině jsou zařazeni technici v ostatních průmyslových oborech, jako jsou papírenství, dřevařství, textil, obuvnictví, kožedělný průmysl, neuvedení jinde ve skupině 311 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech. Patří zde např. technici, kteří pomáhají vědcům a inženýrům vytvářejícím postupy nebo provádějícím výzkum v oblasti bezpečnosti, biomedicíny, ekologického nebo průmyslového a výrobního inženýrství.
Příklady pracovních činností:

shromažďování údajů a poskytování technické pomoci v oblasti hospodárného využívání pracovníků, materiálu a zařízení, pracovních metod; v oblasti harmonogramů a při dohledu nad jejich dodržováním, dále efektivní uspořádání výrobní jednotky nebo zařízení;

poskytování pomoci při zjišťování potenciálních rizik a při zavádění bezpečnostních postupů a pomůcek;

testování a úpravy zařízení a pomůcek používaných při prevenci, kontrole a nápravě znečišťování životního prostředí;

poskytování pomoci při vývoji nástrojů na nápravu znečištění životního prostředí podle pokynů inženýrů;

poskytování pomoci inženýrům při testování a navrhování robotického zařízení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Strojírenský technik ve výrobě

Technik zkoumající časy a pohyb

Technik dohlížející na množství

Technik v oblasti robotiky

Technik v oblasti kriminalistiky

Vyšetřovatel požárů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Plánovač nákladů – 2149

Specialista zkoumající časy a pohyb – 2149

Strojírenský technik v oblasti letectví – 3115

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31191 Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech

31192 Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech

31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech

31194 Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech

31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech

31196 Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech

31197 Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech

31198 Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií

31199 Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení

1. stránka z celkem 3123