7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) seřizují nebo obsluhují výrobní stroje, které obrábějí kovy v malé toleranci.
Příklady pracovních činností:

seřizování jednoho nebo několika typů obráběcích strojů pro sériovou výrobu;

provoz a monitorování kovoobráběcích strojů, např. soustruhů, fréz, hoblíků, vrtaček, brusek nebo honovaček, včetně víceúčelových číslicově řízených kovoobráběcích strojů;

plnění obdobných úkolů u strojů na obrábění plastů a jiných náhradních materiálů;

sledování obrábění za účelem zjištění vad obrobků nebo nesprávného provozu strojů, úprava strojů dle potřeby;

kontrola obrobků za účelem zjištění vad, měření obrobků za účelem stanovení přesnosti obrábění, a to za použití pravítek, šablon nebo jiných nástrojů pro měření;

výměna opotřebovaných součástí, např. obráběcích nástrojů a kartáčů, pomocí ručního nářadí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Soustružník kovů

Obsluha stroje na odlévání

Obsluha vrtačky kovů

Seřizovač obráběcích strojů

Obsluha kovoobráběcího stroje

Seřizovač kovoobráběcích strojů

Obsluha nýtovacího stroje

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Seřizovač dřevoobráběcích strojů – 7523

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

72231 Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů

72232 Seřizovači a obsluha konvenčních fréz
72233 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení

72234 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání

72235 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na hoblování

72236 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání

72237 Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů

72239 Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení vyrábějí, kalibrují, opravují, udržují a instalují mechanické hodinky a hodiny, dále námořní, meteorologické, optické a jiné přesné přístroje a zařízení a nastavují je na přesný chod.

Příklady pracovních činností:

opravy, čištění a seřizování mechanismů přístrojů pro měření času, jako jsou mechanické hodinky a hodiny;

seřizování regulátorů času za použití posuvných měřítek, zapisovačů záznamů rychlosti chodu a pinzet;

čištění, omývání a sušení součástí hodinových strojů s použitím roztoků a ultrazvukových nebo mechanických strojů na čištění hodin;

testování přesnosti hodinových strojů s použitím měřidel a jiných elektronických přístrojů;

testování přesnosti měřidel, indikátorů nebo jiných záznamových a kontrolních přístrojů za účelem nalezení porouchaných součástí a zajištění souladu se standardy;

kalibrace přístrojů a vah s použitím ručních nástrojů a počítačových nebo elektronických zařízení;

kontrola součástí, spojení a pohonných mechanismů s ohledem na zjištění poruch;

montáž přístrojů a zařízení, jako jsou barometry, regulační ventily, gyroskopy, hygrometry, rychloměry, tachometry a termostaty;

testování, kalibrace a seřizování elektronických, rtuťových, aneroidních a jiných druhů meteorologických přístrojů s použitím voltmetrů, osciloskopů, zkoušečů elektronek a jiných testovacích zařízení tak, aby byl zajištěn soulad s tištěnými parametry a schématy;

seřizování a opravy stožárů, podpěrných konstrukcí, signálních světel, kontrolního zapojení a jiných elektrických a mechanických zařízení;

opravy a seřizování optických přístrojů, jako jsou mikroskopy, dalekohledy, teodolity a sextanty;

kontrola, zda sestavené jednotky odpovídají parametrům a zajištění jejich stanoveného výkonu a citlivosti prostřednictvím standardních testů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Výrobce meteorologických přístrojů

Výrobce hodinek

Výrobce chirurgických nástrojů

Opravář fotografických přístrojů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Výrobce ortopedických pomůcek – 3214

Stavební zámečník – 7126

Zámečník – 7222

Obsluha kovoobráběcího stroje – 7223

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Montážní dělník hodin – 8212

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73111 Výrobci, mechanici a opraváři hodin

73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)

73113 Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů

73119 Výrobci, mechanici a opraváři ostatních přesných přístrojů a zařízení