9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl plní jednoduché pracovní úkoly v souvislosti s výstavbou a údržbou silnic, železnic, přehrad a podobných staveb.
Příklady pracovních činností:

kopání a zaplňování jam a příkopů s použitím ručních nástrojů;

nabírání štěrku a jiných materiálů lopatami a jejich rozhazování;

obrábění povrchů z kamene, betonu a bitumenu s použitím pneumatického kladiva;

nakládání a vykládání stavebních materiálů a zařízení a jejich přeprava po staveništi;

úklid stavenišť a odstraňování překážek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Dělník v oblasti výstavby inženýrských děl

Dělník pro údržbu přehrad

Dělník pro zemní práce

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

93121 Figuranti

93122 Dělníci výkopových prací

93123 Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

9313 Dělníci v oblasti výstavby budov

9313 Dělníci v oblasti výstavby budov

Dělníci v oblasti výstavby budov vykonávají jednoduché pracovní úkoly související se stavbou a demolicí budov.
Příklady pracovních činností:

čištění použitých cihel a provádění dalších jednoduchých pracovních činností při demolici budov;

míchání materiálů, jako jsou beton, omítka a malta;

kopání a zaplňování jam a příkopů s použitím ručních nástrojů;

rozhazování písku, zeminy, štěrku a podobných materiálů;

nakládání a vykládání stavebních materiálů a zařízení a jejich přeprava po staveništi s použitím vozíků;

úklid pracovišť a odstraňování různých překážek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Podavač

Zednický pomocník

Dělník v oblasti výstavby budov

Dělník při demolici budov
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Pracovník montovaných staveb – 7111

Zedník – 7112

Pracovník demoličních prací – 7119

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
93130 Dělníci v oblasti výstavby budov

9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě pomáhají při plnění pracovních úkolů obsluze strojů a zařízení a montérům. Vykonávají různé jednoduché a rutinní manuální činnosti ve výrobě, kromě balení a etiketování hotových výrobků.
Příklady pracovních činností:

přeprava zboží, materiálů, zařízení a jiných předmětů na pracoviště a přemístění hotových výrobků;

nakládání a vykládání nákladních vozidel a vozíků;

čištění strojů, zařízení, nástrojů a odstraňování překážek ze strojů;

ruční třídění výrobků a součástí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pomocný pracovník na třídění lahví

Pomocný pracovník pro stohování

Pomocný pracovník v továrně

Pomocný pracovník pro manipulaci s materiálem
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Montážní dělník elektrických zařízení – 8212

Montážní dělník elektronických zařízení – 8212

Montážní dělník výrobků z kůže – 8219

Montážní dělník výrobků z pryže – 8219

Ruční balič – 9321

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

93291 Manipulační dělníci ve výrobě

93292 Pomocní dělníci ve výrobě

93293 Pomocní montážní dělníci

93294 Mazači strojů a zařízení

93299 Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení

9211 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

9211 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě vykonávají jednoduché a rutinní práce v hospodářstvích při produkování plodin, např. ovoce, ořechů, obilí a zeleniny.
Příklady pracovních činností:

kopání a pracování s lopatou při čištění výkopů apod.;

nakládání a vykládání zásob, výrobků a jiných materiálů;

hrabání a obracení slámy, sena a podobného materiálu a stavění kupek;

zalévání, protrhávání a pletí plodin, a to manuálně nebo pomocí ručního nářadí;

česání ovoce a ořechů, sběr zeleniny a jiných plodin;

ruční sázení a sklízení zemědělských plodin, například rýže;

třídění, přebírání, svazování a balení výrobků do celků;

provádění drobných oprav příslušenství, budov a plotů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pomocný pracovník pro pěstování třtiny

Česač ovoce

Pomocný pracovník pro pěstování rýže

Pomocný pracovník pro sklízení zeleniny

Pomocný pracovník pro pěstování brambor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Pěstitel obilovin – 6111

Dělník v oblasti výstavby budov – 9313

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
92110 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti vykonávají jednoduché a rutinní práce při ošetřování a údržbě přirozených a vysazených lesů, při těžbě dřeva, kácení a řezání stromů.
Příklady pracovních činností:

kopání jam pro sázení stromů;

skládání a nakládání kmenů a stromů;

mýcení podrostu v lesních porostech a prořezávání mladých lesíků;

udržování pozorovatelen pro požární hlídky v lesích;

odstraňování velkých větví a vrcholků stromů, odvětvování a řezání kmenů na polena;

obsluha a údržba ručních motorových pil k porážení stromů a řezání poražených stromů a větví na polena;

sběr semen a sázení sazenic;

provádění drobných oprav a údržby lesních cest, budov, zařízení a vybavení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Dřevorubec

Pomocný lesní dělník

Pomocný pěstitel lesních stromů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Lesní dělník pro těžbu dřeva – 6210

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
92150 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

8212 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení

8212 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení

Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení montují díly a součásti elektrických a elektronických zařízení podle přesně stanovených postupů.

Příklady pracovních činností:

montáž součástí a elektrických a elektronických zařízení, nastavení, vyrovnávání a připevňování jednotek k montážním skupinám a podskupinám s použitím ručních nebo elektrických nástrojů, spojování a mikrosvařování zařízení;

posouzení stanovených pracovních postupů, parametrů, schémat a nákresů s ohledem na určení potřebných materiálů a pokynů k montáži;

vedení záznamů o výrobě a provozu;

obsluha strojů na navíjení drátů používaných v elektrických zařízeních, jako jsou regulátory, transformátory, armatury, elektrické motory a generátory;

kontrola a testování hotových komponent, zařízení, elektroinstalace a obvodů, vyřazování vadných dílů a součástí určených k montáži.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Montážní dělník elektrických svítidel

Montážní dělník akumulátorů

Montážní dělník navíjení cívek

Montážní dělník telefonů

Montážní dělník televizorů

Montážní dělník hodin

Montážní dělník elektrických zařízení

Montážní dělník elektronických zařízení

Montážní dělník akumulátorů

Montážní dělník navíjení cívek

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Výrobce meteorologických přístrojů – 7311

Mechanik elektronických přístrojů – 7421

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

82121 Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení

82122 Montážní dělníci elektronických zařízení

8219 Montážní dělníci ostatních výrobků

8219 Montážní dělníci ostatních výrobků

Montážní dělníci ostatních výrobků montují podle přesně stanovených postupů různé druhy výrobků, nezahrnující elektrické, elektronické a mechanické prvky.

Příklady pracovních činností:

montáže součástí a elektrických a elektronických systémů, nastavení, vyrovnávání a připevňování jednotek ke skupinám, podskupinám nebo konstrukcím s použitím ručních nebo elektrických nástrojů, spojování a mikrosvařování zařízení;

posouzení stanovených pracovních postupů, parametrů, schémat a nákresů s ohledem na určení potřebných materiálů a pokynů k montážím;

vedení záznamů o výrobě a provozu;

kontrola a testování hotových komponent a zařízení;

vyřazování vadných výrobků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Montážní dělník výrobků ze dřeva

Montážní dělník výrobků z textilu

Montážní dělník výrobků z kůže

Montážní dělník výrobků z pryže

Montážní dělník výrobků ze skla a keramiky

Montážní dělník výrobků z kombinovaných materiálů

Montážní dělník jízdních kol

Montážní dělník dveří

Montážní dělník brýlových obrub

Montážní dělník nábytku ze dřeva

Montážní dělník výrobků z lepenky

Montážní dělník rolet

Montážní dělník šperků

Montážní dělník nožů

Montážní dělník zavazadel

Montážní dělník psacích per a tužek

Montážní dělník termosek

Montážní dělník střeliv

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

82191 Montážní dělníci výrobků z kovů

82192 Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů

82193 Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů

82194 Montážní dělníci výrobků z kartonu a papíru

82195 Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže

82196 Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky

82197 Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů

82199 Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů

8211 Montážní dělníci mechanických zařízení

8211 Montážní dělníci mechanických zařízení

Montážní dělníci mechanických zařízení montují podle přesně stanovených postupů díly a součásti mechanických zařízení, jako jsou motorová vozidla, parní turbíny a letadla.

Příklady pracovních činností:

montáž a instalace prefabrikovaných dílů a součástí pro výrobu montážích podskupin, mechanických zařízení, motorů a dokončených motorových vozidel;

posouzení stanovených pracovních postupů, parametrů, schémat a nákresů s ohledem na určení potřebných materiálů a pokynů k montáži;

vedení záznamů o výrobě a provozu;

kontrola a testování dokončených komponent a zařízení;

vyřazování vadných dílů a součástí určených k montáži.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Montážní dělník převodovek

Montážní dělník nákladních automobilů

Montážní dělník osobních automobilů

Montážní dělník motorů vozidel

Montážní dělník letadel

Montážní dělník parních turbín

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Mechanik motorových vozidel – 7231

Montážní dělník elektrických zařízení – 8212

Montážní dělník jízdních kol – 8219

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
82110 Montážní dělníci mechanických zařízení

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení

Montážní dělníci výrobků a zařízení montují prefabrikované díly a součásti pro výrobu montážních podskupin, výrobků nebo zařízení podle přesně stanovených postupů. Výrobky mohou být posunovány na montážních linkách od jednoho dělníka ke druhému. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: montáž různých druhů výrobků a zařízení z jednotlivých dílů a součástí podle přesně stanovených postupů; posuzování zakázek, specifikací, schémat a nákresů s cílem určit požadované materiály a pokyny pro montáž; zaznamenávání údajů o výrobě a provozu určeným způsobem; kontrolu a testování hotových komponent, zařízení, elektroinstalace a obvodů; vyřazování vadných dílů a součástí.

Zaměstnání této třídy jsou zahrnuta do jedné souhrnné skupiny:

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení

Montážní dělníci výrobků a zařízení montují prefabrikované díly a součásti pro výrobu montážních podskupin, výrobků a zařízení podle přesně stanovených postupů. Výrobky mohou být posunovány na montážních linkách od jednoho dělníka ke druhému.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: montáž různých druhů výrobků a zařízení z jednotlivých dílů a součástí podle přesně stanovených postupů; posouzení stanovených parametrů, pracovních postupů, schémat a nákresů s ohledem na určení potřebných materiálů a pokynů k montáži; vedení záznamů o výrobě a provozu; kontrola a testování hotových komponent, zařízení, elektroinstalace a obvodů; vyřazování vadných zařízení a součástí určených k montáži.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

8211 Montážní dělníci mechanických zařízení

8212 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení

8219 Montážní dělníci ostatních výrobků