4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) třídí, evidují, doručují a vykonávají další činnosti související s poštovními službami poštovních úřadů a příbuzných organizací, případně v rámci institucí.

Příklady pracovních činností:

manipulace s poštou ve státních poštovních úřadech nebo v rámci soukromých doručovatelských služeb;

třídění a doručování pošty do soukromých domů a institucí;

poskytování potvrzení o doručení na žádost klientů;

třídění a vedení jednoduché evidence přicházející a odcházející korespondence, expedice odcházející pošty v různých institucích.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Poštovní dopravce

Poštovní doručovatel

Pracovník poštovního provozu

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby

44122 Kontroloři poštovního provozu

44123 Pracovníci poštovní přepravy

44124 Třídiči poštovních zásilek

44125 Doručovatelé listovních poštovních zásilek

44126 Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek

44129 Ostatní pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

4321 Úředníci ve skladech

4321 Úředníci ve skladech

Úředníci ve skladech vedou evidenci vyrobeného zboží a přijatého, zváženého, vydaného, expedovaného nebo uskladněného výrobního materiálu.

Příklady pracovních činností:

zajišťování a kontrola přijmu a expedice zboží, vedení příslušné evidence;

vedení evidence zásob, ověřování výdeje zboží, odhady požadavků na nové zásoby a jejich objednávání;

příjem, skladování a vydávání nástrojů, náhradních dílů, různého zařízení a vedení příslušné evidence;

vážení přijatého, vyrobeného, vydaného a expedovaného zboží a vedení příslušné evidence;

sestavování inventárních seznamů nábytku a dalších položek přijatých k uskladnění.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Úředník pro expedici zboží

Úředník pro příjem zboží

Úředník pro evidenci zásob

Úředník pro vážení

Úředník pro skladování zásob

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
43210 Úředníci ve skladech