8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování obsluhuje a monitoruje stroje, které váží, balí a etiketují různé druhy výrobků, případně je plní do různých obalů.

Příklady pracovních činností:

obsluha a monitorování strojů pro vážení různých druhů výrobků, jejich zabalení, uzavírání a vkládání do obalů;

obsluha a monitorování strojů, které plní a uzavírají tuby, lahve, plechovky, krabice, pytle a jiné obaly s výrobky, jako jsou potraviny, nápoje, oleje a kosmetické vody;

obsluha a monitorování strojů pro lepení nebo jiné připevňování etiket na výrobky, obaly a různé nádoby.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha strojů na balení

Obsluha strojů na plnění lahví

Obsluha strojů na etiketování

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Ruční balič – 9321

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
81830 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování