93 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech

93 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech

Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech provádějí jednoduché a rutinní práce v dolech, lomech, průmyslu, stavebnictví, výrobě, dopravě a skladování a obsluhují vozidla a zařízení poháněná lidskou silou a tažená zvířaty. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje první úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kopání, rozprostírání vytěženého materiálu, písku, zeminy a štěrku pomocí ručního nářadí; třídění, ukládání, vykládání, posunování, ukládání a skladování materiálu, zařízení, výrobků, zásob, zavazadel a nákladů ručně; čištění strojů, zařízení, nářadí a pracovišť; balení a vybalování materiálu a výrobků, ruční plnění a doplňování výrobků v nádobách a regálech a obsluhu vozidel a zařízení poháněných lidskou silou a tažených zvířaty.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

932 Pomocní pracovníci ve výrobě

933 Pomocní pracovníci v dopravě a skladování

931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví provádějí jednoduché a rutinní práce v dolech, lomech a stavebnictví.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kopání a zasypávání jam a příkopů pomocí ručního nářadí; pracování s lopatou, rozhazování vytěženého materiálu, písku, zeminy a štěrku; třídění, nakládání, vykládání, ukládání a skladování nástrojů, materiálu a zařízení, jejich přepravu v rámci pracoviště, čištění strojů, zařízení, nástrojů a pracovišť a odstraňování překážek.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

9311 Pomocní pracovníci v oblasti těžby

9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

9313 Dělníci v oblasti výstavby budov

8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin

8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin obsluhuje a monitoruje pece a ostatní stroje a zařízení určené na výrobu, žíhání, tvrzení a zdobení skla, keramiky, porcelánu, dlaždic, obkládaček a cihel.

Příklady pracovních činností:

obsluha a monitorování sklářských pecí na výrobu skla tavením a roztavováním předem smíchaných přísad;

dohled na zařízení pro nástřik povrchového tvrdidla na skleněné výrobky za tepla nebo za studena;

obsluha a údržba strojů, které lisují nebo foukají roztavenou sklovinu do forem a tvarují nádoby, jako jsou lahve, džbány a skleničky;

obsluha ručních lisů na lisování skla do požadovaného tvaru;

obsluha protahovacích pecí na zpracování skloviny na tabule plochého skla;

obsluha a monitorování strojů a zařízení na výrobu plaveného skla;

obsluha a údržba strojů na broušení, vrtání, pískování, vyrovnávání, zdobení, omývání a leštění skla a skleněných výrobků;

seřizování a obsluha lisovacích strojů na výrobu keramických výrobků z mokré hlíny;

obsluha strojů pro míchání hlíny s vodou a hnětení směsi do vhodného plastického nebo polotekutého stavu pro výrobu keramických výrobků;

obsluha a monitorování pecí na vypalování keramických a porcelánových výrobků a na vypalování cihel, dlaždic a obkládaček;

obsluha a monitorování strojů na výrobu glazury a abraziv;

obsluha a monitorování strojů protlačujících sklovinu při výrobě sklolaminátových vláken;

prověřování hotových výrobků s cílem odhalit praskliny, trhliny, lomy a barevné nebo jiné vady.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha pece na výrobu skla

Obsluha pece na výrobu cihel

Obsluha pece na výrobu dlaždic a obkladaček

Obsluha pece na výrobu keramiky

Obsluha strojů na foukání skla

Obsluha strojů na mísení hlíny

Obsluha strojů na mísení skla

Obsluha strojů na malbu keramiky

Obsluha strojů na malbu skla

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Výrobce cihel, dlaždic a obkládaček – 7314

Sklofoukač – 7315

Brusič skla – 7315

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81811 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla

81812 Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)

81813 Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků

81814 Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci konzervují a zpracovávají dřevo, vyrábějí, zdobí a opravují dřevěný nábytek, vozidla a jiné dřevěné výrobky a součásti. Dále obsluhují a seřizují zařízení na opracování a zpracování dřeva a obráběcí a jiné stroje.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu a dohled na zařízení na zpracování dřeva a jiných zařízení na sušení dřeva a dřevěných výrobků a na chemické ošetřování a impregnaci dřevěných výrobků konzervačními látkami; seřízení a obsluhu dřevoobráběcích strojů na řezání, tvarování a formování dílů a součástí; studování výkresů, ověřování rozměrů výrobků, které mají být vyrobeny, spojování dílů do celků, kontrolu jakosti a doléhání součástí kvůli dodržování norem; nastavování a seřizování různých druhů strojů pro jiné pracovníky; nastavování, programování, obsluhování a sledování několika druhů dřevoobráběcích strojů na výrobu, opravy nebo renovace dřevěných dílů nábytku, inventáře a jiných dřevěných výrobků; čtení a výklad technických podmínek nebo ústních pokynů odběratelů.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7521 Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7523 Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech vyrábějí, zdobí a opravují dřevěný nábytek, vozíky a jiná vozidla, kola, části, doplňky, vzory, modely a jiné dřevěné výrobky pomocí dřevozpracujících strojů, dřevoobráběcích strojů a speciálního ručního nářadí.
Příklady pracovních činností:

obsluha dřevozpracujících strojů, např. motorových pil, hoblíků, dlabaček a spodních frézek a používání ručního nářadí k řezání, tvarování a formování dílů a součástí;

studování výkresů, ověřování rozměrů výrobků, které mají být vyrobeny, příprava technických podmínek a kontrola jakosti a lícování součástí pro dodržení specifikací;

upravování spojů a spojování dílů a součástí do celků pomocí lepidla a svorek a zpevňování spojů pomocí hřebíků, šroubů nebo jiných spojovacích prostředků;

výroba, úpravy a opravy různých dřevěných výrobků, např. skříní, nábytku, povozů, modelů v měřítku, sportovního vybavení a jiných dílů a výrobků;

zdobení nábytku a příslušenství intarziemi, dýhami a vyřezáváním vzorů;

povrchová úprava dřevěných předmětů a nábytku.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kolář

Bednář

Výrobce nábytku

Dřevomodelář

Truhlář výroby nábytku

Výrobce dřevěných povozů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Tesař – 7115

Stavební truhlář – 7115

Montážní dělník výrobků ze dřeva – 8219

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
75220 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7411 Stavební a provozní elektrikáři

7411 Stavební a provozní elektrikáři

Stavební a provozní elektrikáři instalují, udržují a opravují systémy elektrických rozvodů a souvisejících zařízení a příslušenství.

Příklady pracovních činností:

instalace, údržba a opravy systémů elektrických rozvodů a souvisejícího vybavení v různých typech budov, jako jsou školy, nemocnice, obchodní zařízení, obytné budovy a jiné stavby;

studium výkresů, schémat zapojení a norem za účelem stanovení návaznosti a postupu prácí;

plánování rozmístění a montáž elektrických rozvodů, elektrických zařízení a příslušenství na základě požadavků zakázky a příslušných norem;

kontrola elektrických systémů, zařízení a součástí pro stanovení možných nebezpečí a závad a zjišťování nutnosti úprav nebo oprav;

výběr, stříhání a připojování drátů a kabelů ke koncovkám a spojkám;

vyměřování a zakládání hlavních bodů instalace;

umísťování a instalování rozvodných desek;

testování spojitosti elektrických obvodů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Elektrikář

Stavební elektrikář opravář

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Elektroseřizovač – 7412

Elektromechanik – 7412

Montér elektrických rozvodů – 7413

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
74110 Stavební a provozní elektrikáři