4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních vítají a registrují hosty přidělují pokoje, vydávají klíče, poskytují informace o hotelových službách, provádějí rezervace pokojů, vedou evidenci volných pokojů, předkládají vyúčtování poplatků odjíždějícím hostům a přijímají platby.

Příklady pracovních činností:

vedení evidence volných pokojů a rezervací;

registrace přijíždějících hostů, ověřování jejich totožnosti, přidělování pokojů a vydávání klíčů od pokojů;

poskytování informací o službách dostupných v hotelu a v dané lokalitě;

přijímání a předávání vzkazů osobně, telefonicky nebo přes telefonní ústřednu;

sestavování a prověřování vyúčtování poplatků odjíždějícím hostům a přijímání plateb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pracovník recepce

Recepční v hotelu

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42240 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

Recepční (kromě recepčních v hotelích) vítají a přijímají klienty a návštěvníky, odpovídají na dotazy a žádosti a sjednávají schůzky.

Příklady pracovních činností:

vítání a přijímání klientů a návštěvníků;

sjednávání schůzek pro klienty;

vyřizování telefonických žádostí o poskytnutí informací a telefonické sjednávání schůzek;

směrování klientů do příslušných míst a ke kompetentním osobám;

poskytování informačních letáků, brožur a formulářů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Recepční společnosti

Recepční ve zdravotnickém zařízení

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení – 3344

Recepční v hotelu – 4224

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42260 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

422 Pracovníci informačních služeb

422 Pracovníci informačních služeb

Pracovníci informačních služeb poskytují a získávají informace osobně, telefonicky a elektronickými prostředky, jako je e-mail, v souvislosti se zajištěním cest, popisem výrobků a služeb organizací, registrací ubytovaných hostů, vítáním návštěvníků, sjednáváním schůzek, spojováním telefonických hovorů a získávání informací od respondentů a žadatelů o poskytnutí služeb.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: zpracování itineráře a provedení cestovních a hotelových rezervací; vítání a přijímání klientů a návštěvníků; registraci ubytovaných hostů; poskytování informací souvisejících se zbožím, službami a politikami organizací; sjednávání schůzek; obsluhu telefonních ústředen; rozhovory s respondenty průzkumů a žadateli o poskytnutí služeb.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

4223 Operátoři telefonních panelů

4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

4225 Pracovníci v informačních kancelářích

4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

4227 Tazatelé průzkumů

4229 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení

3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví vykonávají s využitím specializovaných znalostí zdravotnické terminologie a postupů různé pracovní aktivity v oblasti komunikace, dokumentace, administrativy a vnitřní koordinace na podporu specialistů a jiných pracovníků v oblasti zdravotnictví.

Příklady pracovních činností:

plánování a potvrzování návštěv u lékařů, předávání zpráv pracovníkům v oblasti zdravotnictví a pacientům;

sestavování, evidování a prověřování zdravotních karet, záznamů, dokumentace a korespondence;

rozhovory s pacienty za účelem vyplnění dotazníků, dokumentů a doplnění anamnézy;

vyplňování dotazníků pro uplatnění pojišťovacích a jiných nároků;

vedení zdravotní dokumentace, záznamů a technické knihovny;

příprava finančních výkazů a fakturace;

pomoc při přípravě rozpočtů, finančních výkazů a fakturace, navrhování smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;

dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný administrativní pracovník zubního oddělní

Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení

Vedoucí úředníků v oblasti zdravotnictví

Stenograf v oblasti zdravotnictví

Odborný administrativní pracovník v oblasti patologie

Odborný administrativní pracovník zdravotnické laboratoře

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Klinický kódovač – 3252

Zdravotnický asistent (praktická sestra) – 3256

Sekretář (všeobecný) – 4120

Recepční ve zdravotnickém zařízení – 4226

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33440 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví