3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend

3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend

Vedoucí v oblasti administrativních agend koordinují a dohlíží na činnost pracovníků ve 4. hlavní třídě Úředníci.

Příklady pracovních činností:

koordinace, přidělování a kontrola práce úředníků zabývajících se následujícími činnostmi: zpracování textů, vedení evidence a archivace, obsluha telefonů a centrál, zadávání dat, desktop publishing a další aktivity související se všeobecnými administrativními znalostmi a dovednostmi;

sestavování pracovních plánů a postupů, koordinace činností s jinými pracovními jednotkami a odděleními;

řešení pracovních problémů, zpracování a předkládání průběžných a jiných zpráv;

školení a instruktáže pro zaměstnance o jejich povinnostech, bezpečnostních postupech a politice daných organizací nebo zajišťování těchto školení;

hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců a jejich souladu s nařízeními, doporučování vhodných personálních kroků;

asistence při vedení pohovorů, výběrech a přijímání zaměstnanců.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Vedoucí úředníků

Vedoucí úředníků pro vkládání dat

Vedoucí úředníků pro archivaci

Vedoucí úředníků v oblasti personální

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Vedoucí úředníků pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu – 3252
Poznámka

Pracovníci dohlížející na úředníky v právních kancelářích a sekcích, patří do podskupiny 3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti. Pracovníci dohlížející na úředníky ve zdravotnických zařízeních, jejichž práce vyžaduje speciální znalosti o zdraví a medicíně, jako jsou zpracování lékařských záznamů a podrobností o nemocničním příjmu, patří do podskupiny 3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví. Pracovníci poskytující sekretářskou a administrativní podporu řídícím pracovníkům nebo specialistům (kromě specialistů ve zdravotní a právní oblasti) a současně dohlížející na úředníky, jsou zahrnuti do podskupiny 3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků

33412 Vedoucí všeobecných sekretářů

33413 Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů

33414 Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků

33415 Vedoucí pracovníků informačních služeb

33416 Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů

33417 Vedoucí úředníků v logistice

33419 Vedoucí ostatních úředníků

3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví vykonávají s využitím specializovaných znalostí zdravotnické terminologie a postupů různé pracovní aktivity v oblasti komunikace, dokumentace, administrativy a vnitřní koordinace na podporu specialistů a jiných pracovníků v oblasti zdravotnictví.

Příklady pracovních činností:

plánování a potvrzování návštěv u lékařů, předávání zpráv pracovníkům v oblasti zdravotnictví a pacientům;

sestavování, evidování a prověřování zdravotních karet, záznamů, dokumentace a korespondence;

rozhovory s pacienty za účelem vyplnění dotazníků, dokumentů a doplnění anamnézy;

vyplňování dotazníků pro uplatnění pojišťovacích a jiných nároků;

vedení zdravotní dokumentace, záznamů a technické knihovny;

příprava finančních výkazů a fakturace;

pomoc při přípravě rozpočtů, finančních výkazů a fakturace, navrhování smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;

dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný administrativní pracovník zubního oddělní

Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení

Vedoucí úředníků v oblasti zdravotnictví

Stenograf v oblasti zdravotnictví

Odborný administrativní pracovník v oblasti patologie

Odborný administrativní pracovník zdravotnické laboratoře

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Klinický kódovač – 3252

Zdravotnický asistent (praktická sestra) – 3256

Sekretář (všeobecný) – 4120

Recepční ve zdravotnickém zařízení – 4226

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33440 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví